Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2014

jehna
9877 7ffd 500
Reposted frompouler pouler viakinimini kinimini
jehna
Reposted fromweightless weightless
jehna
9209 df5d 500
Reposted fromckisback ckisback viasziiiz sziiiz
jehna
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasziiiz sziiiz
jehna
0355 6851 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasziiiz sziiiz
jehna
Reposted fromcardini cardini viasziiiz sziiiz
jehna
jehna
5587 c74f
Reposted frommiischa miischa viasziiiz sziiiz
jehna

October 23 2014

jehna
5027 5f03 500
Reposted fromdanzig danzig viamarlylee marlylee
jehna
Reposted fromoutcat outcat viasziiiz sziiiz

October 16 2014

jehna
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaconstances constances
jehna
szukam cię w miękkim futrze kota
w kroplach deszczu
w sztachetach
opieram się o dobry płot
i zasnuta słońcem
— mucha w sieci pajęczej —
czekam...
— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa viawonderwall wonderwall
jehna
5442 de59 500
radicooler:
This is the type of place I want to live in when I move to L.A. Like exactly how I envision it in my head.
jehna

A jak wrócę musimy się w końcu napić.
Upić.
Upierdolić tak jak dawniej­. 

— zupa.
Reposted fromplumi plumi viawonderwall wonderwall
jehna
jehna
2464 5052
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viawonderwall wonderwall
jehna

Mam dla ciebie
Czajnik
Do parzenia herbaty
Taki zwyczajny
Porcelanowy
W banalne wzory
Ty przecież
Tak lubisz
Jasne i dobre wiersze
Przepić łykiem
Ciemnej herbaty
Gdy przyjdą
Listopady
— Adam Ziemianin "Prezent na jesień"
Reposted fromwomansplace womansplace viawonderwall wonderwall
jehna
Październikowe i ostre powietrze lepiej by smakowało w innym mieście,nie tu.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromolakocie olakocie viabaahha baahha
jehna
8741 0e64
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viabaahha baahha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl